• +4 0722 913 908
 • Strada Taberei, nr. 7, Popesti-Leordeni, Ilfov
 • Luni - Vineri 9:00 - 17:00
 • Romana

Info legislatie mediu

Legea introduce termenele limita pentru raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor. Raportarea se face, potrivit Legii 211/2011, cstre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, atât pe suport de hartie, cat si electronic.
Au obligatia de a raporta datele si informatiile privind gestiunea deseurilor urmatorii:

 • producatorii de deseuri nepericuloase;
 • unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor;
 • producatorii de deseuri periculoase;
 • operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza in calitate de comercianti de deseuri ori brokeri.
 • Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.
  Prin Legea 211/2011 pentru producatorii si detinatorii de deseuri cele mai importante obligatii stabilite sunt:
  Pastrarea evidentei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase:
 • sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului;
 • sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului;
 • pentru deseurile periculoase sa tina o evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor de valorificare / eliminare si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora;
 • sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani;
 • să furnizate la cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate
 • Producatorii si detinatorii de deseuri au ca obligatii:
 • sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, incluzând asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala, potrivit prevederilor art. 49 şi 60.
 • transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei este reglementat prin hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 30 septembrie 2008.
 • sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale. Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.
 • sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare, transport si stocare a deseurilor periculoase acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor legale. Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie însotit de documentul de identificare prevazut in anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.
 • Programele de prevenire a generarii deseurilor:

 • persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.
 • Producatorii si detinatorii de deseuri in privinta valorificarii, reutilizarii, reciclarii si eliminarii deseurilor au obligatiile:
 • sa valorifice deseurile, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) si art. 20;
 • sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.
 • sa atingă, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere si, dupa caz, provenind din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din deseurile menajere;
 • sa atinga, pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare şi alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si demolari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
 • in conformitate cu principiul "poluatorul plateste", costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor se suporta de catre producatorul de deseuri sau, dupa caz, de detinatorul actual ori anterior al deseurilor.
 • Pentru gestionarea deseurilor producatorii si detinatorii de deseuri au responsabilitatile:
 • de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) si art. 20;
 • sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate;
 • producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice ori juridice prevazute la art. 22 alin. (1) in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa:
 • in cazul in care impartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implică transportul deseurilor peste frontiera Romaniei, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri.
 • Descarca legea 211/2011

  Your Personal Details

  Your Password

  Your Address


  Please select the preferred shipping method to use on this order.

  Flat Rate

  Please select the preferred payment method to use on this order.

  Image Description Model Quantity Price Total
  Berry Lace Dress

  Cool green dress with red bell

  Item 1 - Color: Green; Size: S

  More info is here
  RES.193 1 $47.00 $47.00
  Berry Lace Dress

  Cool green dress with red bell

  Item 1 - Color: Green; Size: S

  More info is here
  RES.193 1 $47.00 $47.00
  • Sub total $47.00
  • Shipping cost $3.00
  • Eco Tax (-2.00) $3.00
  • VAT (17.5%) $3.00
  • Total $56.00

  Transport deseuri

  Pe baza de contract, Bucuresti/Ilfov
   

  Seriozitate

  Tratam cu respect toti partenerii.
   

  0722913908

  24/7 contact@furnica-reciclare.ro