• +4 0722 913 908
 • Strada Garii, nr. 112, Jilava, Ilfov
 • Luni - Vineri 9:00 - 17:00
 • English

Trasabilitate deseuri ambalaje

Trasabilitatea, in sine, este un concept modern. Trasabilitatea reprezinta modalitatea de a regasi istoricul, utilizarea sau localizarea unui tip/material de ambalaj prin intermediul identificarii inregistrarilor pastrate pe parcursul intregului traseu al ambalajului/deseului respectiv. Protectia mediului a constituit dintotdeauna subiect de discutie si de analiza, astfel ca, in ceea ce priveste deseurile de ambalaje rezultate din activitatea operatorilor economici, legislativul a creat cadrul legal pentru „asigurarea protectiei mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor“.
Conform Legii 211/2011 trasabilitatea este caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate.
Legea 249/2015 este actul care reglementeaza gestionarea ambalajelor și a deseurilor de ambalaje si abroga prevederile HG 621/2005. Aceasta lege stabileste politica nationala privind implementarea Directivei 94/62/CE si aduce clarificări in anumite aspecte. Incepand cu data de 02.11.2015, cand a intrat in vigoare Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, acest act normativ reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
Cel mai important subiect este legat de obiectivele anuale de valorificare sau incinerare respectiv reciclare, asa cum sunt prezentate in art. 14, precum si modalitatile in care aceste obiective trebuie duse spre indeplinire catre operatorii economici care introduc sub o forma sau alta ambalajele in piata nationala.
Responsabilitatile pentru indeplinirea obiectivelor se face in mod individual sau prin transfer de responsabilitate, catre operatori economici autorizati, conform unor proceduri aprobate prin ordin de ministru.
Legea 249/2015 la art. 14. - (1) prevede ca: obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel national, sunt următoarele:
a) valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje;
b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaje
Valorile obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. b) sunt urmatoarele:
 • 60% din cantitatile anuale de hartie/carton introduse pe piata;
 • 22,5% din cantitatile totale de plastic introduse pe piata, din care 55% pentru cantitatile de PET-uri introduse pe piata;
 • 60% din cantitatile totale de sticla introduse pe piata;
 • 50% din cantitatile totale de metal introduse pe piata, din care 21% pentru cantitatile de aluminiu introduse pe piata;
 • 15% din cantitatile totale de lemn introduse pe piata.
Operatorii economici care au responsabilitatea de a asigura gestionarea ambalajelor devenite deseuri pe teritoriul national si indeplinirea obiectivelor de reciclare sunt:
 • operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate, sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor pe care acestia le introduc pe piata nationala;
 • operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata;
 • operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje;
 • operatorii economici care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
Indeplinirea responsabilitatilor de reciclare ale operatorilor economici generatori de deseuri se poate realiza:

1) individual, pentru deseurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piata nationala prin intermediul incheierii unor contracte cu companii de colectare-valorificare si reciclatori finali;
2) prin transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre un operator economic (OTR) autorizat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
3) prin achitarea taxei de 2 lei, pentru fiecare kilogram de ambalaj pus pe piata, catre AFM.
Da, cu siguranta! Incheiem contracte de trasabilitate pentru sticla, carton si hartie, PET, plastic si folie, doze aluminiu.

Transport deseuri

Pe baza de contract, Bucuresti/Ilfov
 

Seriozitate

Tratam cu respect toti partenerii.
 

0722913908

24/7 contact@furnica-reciclare.ro